Uitdaging / Desafío 2

PREGUNTA 1

Je bent nog bij een Spaanse bar. Je bestelt nog een drankje, terwijl je hoort iemand zeggen dat zijn werk gegeten brood is en de ander antwoordt: je bent als een geit!je je afvraagt hoe het kan dat je wel de woorden kan vertalen, maar niet de betekenis ervan begrijpt…

1.De uitdrukking “ser pan comido” vertaalt als “gegeten brood zijn” betekent dat …

A- dat iets makkelijk is om te doen.
B- dat iemand lekker is.
C- dat iemand zo noodzakelijk is als brood.

2.De uitdrukking “Estar como una cabra” letterlijke vertaling is “als een geit zijn”. De uitdrukking betekent dat …

A- dat iemand zo kalm als een geit is.
B- dat iemand iets geks of anders doet.
C- dat de persoon in een zeer goede fysieke conditie verkeert.

Heb je al een antwoord gekozen met je collega’s? Ga naar –>